• اصفهان خیابان فردوسی مجتمع آزاد واحد 304 - 305
fa فارسی

شرکت ابرار تجارت آسیا

این شرکت با توجه به روابط و تعاملات مثبت و موثر بین المللی امکان تامین قطعات و تجهیزات فنی _ مهندسی صنایع و کارخانجات داخلی را بر اساس درخواست و در حداقل زمان دارا می باشد.