• اصفهان خیابان فردوسی مجتمع آزاد واحد 304 - 305
fa فارسی

پروژ های اجراء شده و در دست اقدام

انجام پروژه های ساختمانی صنعتی و مسکونی و هم چنین ساخت و ساز سازه های فلزی سبک و سنگین با توجه به تجربه و توان و تخصص مجموعه ی شرکت در دستور کار شرکت بوده و امکان محاسبه، اجرا و یا نظارت آن مهیا می باشد.