• اصفهان خیابان فردوسی مجتمع آزاد واحد 304 - 305
fa فارسی

ما که هستیم

موسسین شرکت ابرار تجارت آسیا به منظور انجام وظایف خود در قبال جامعه با تمرکز برکاهش آسیب های اجتماعی اقدام به  ارائه خدمات عام المنفعه طی دو دهه گذشته نموده است.

در همین راستا به منظور متمرکز شدن بر اقدامات سیستمی و سازمانی اقدام به ایجاد موسسه خیریه کرامت احسان ایرانیان و حامی مالی تیم های ورزشی منتخب استان اصفهان در رشته تکواندو نموده است.